Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Werkwijze / VAR / tarief

Werkwijze:

Rad 4

Ann de Kruijf inventariseert samen met u welke werkzaamheden u door haar wilt laten uitvoeren. Op basis daarvan doet zij u een voorstel.

U weet daarmee precies wat u kunt verwachten en tegen welke kosten. De uiteindelijke uitvoering van de werkzaamheden gebeurt volgens dit plan, bij u op kantoor of ‘op afstand’.

Ann de Kruijf neemt uw opdracht persoonlijk in behandeling. Mocht vervanging als gevolg van overmacht toch een keer aan de orde zijn, dan vindt daarover vanzelfsprekend vooraf met u overleg plaats.

Het behoeft geen betoog dat Ann de Kruijf discreet is en alle informatie zeer vertrouwelijk behandelt.

Op de werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning (AmSO) van toepassing.

Verklaring Arbeidsrelatie:

Ann de Kruijf heeft een VAR (verklaring arbeidsrelatie) winst uit onderneming. Hiermee bent u als opdrachtgever gevrijwaard van het risico dat de Belastingdienst achteraf loonheffingen naheft voor de arbeidsrelatie.

Tarief:

Het uurtarief is afhankelijk van de aard en duur van de opdracht en wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever. Het afgesproken uurtarief is exclusief BTW.

Declaratie vindt maandelijks achteraf plaats op basis van werkelijk gemaakte uren, tenzij anders is overeengekomen.