Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Overige informatie

Bagage:

Spinnenkop 2U kunt terugvallen op een betrouwbare ambtelijk secretaris, die

  • van vele markten thuis is;
  • een schat aan kennis en ervaring met zich meebrengt;
  • meer dan 30 jaar ervaring heeft in verschillende secretariële, bestuursondersteunende en organiserende functies;
  • vakgerichte opleidingen heeft gevolgd op het gebied van medezeggenschap, pensioenen, arbeidsrecht en verzekeringen; en
  • zich onderscheidt zich door haar integriteit en sturen op effectief, efficiënt en kostenbewust gedrag.

Wilt u meer weten?

Referenties:

Namen van referenten worden u op aanvraag toegestuurd.