Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Inleiding

Rad_5

Ondernemingsraden, bestuursorganen: als het gaat om ondersteuning, dan heeft ieder zijn eigen specifieke behoeften en mogelijkheden om zijn doelstellingen te kunnen realiseren.

Secretariële en beleidsmatige ondersteuning door een ervaren ambtelijk secretaris is daarbij onontbeerlijk.

Hiervoor bied ik een totaalpakket aan diensten, zowel op structurele als tijdelijke of incidentele basis. Of uw organisatie nu groot is of klein, commercieel of non-profit: op basis van uw wensen lever ik u diensten op maat.

De werkzaamheden kan ik bij u op kantoor uitvoeren, maar ook vanaf een andere locatie.