Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Doelgroep

Rad_3Ann de Kruijf is gespecialiseerd in secretariaatsvoering en beleidsondersteuning van

  • ondernemingsraden;

  • bestuursorganen, in het bijzonder van ondernemingspensioenfondsen.

Maar ook (verpleegkundige) advies-, deelnemers-, cliënten- of medezeggenschapsraden, evenals bestuursorganen van stichtingen, verenigingen en brancheorganisaties kunnen bij haar terecht voor vakkundige ondersteuning.

Zij is er voor de situaties, waarin uw ondernemingsraad of bestuursorgaan:

  • structureel, tijdelijk of incidenteel vakkundige ondersteuning nodig heeft;

  • er bewust voor kiest om (nog) geen eigen medewerker tot ambtelijk secretaris te benoemen;

  • te maken heeft met piekdrukte;

  • vervanging zoekt tijdens ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof.