Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Secretariaatsvoering

Op het gebied van secretariaatsvoering kan Ann de Kruijf u het volgende bieden:Spinnenkop 6

 • het verlenen van volledige secretariële ondersteuning;
 • ondersteuning op onderdelen ervan als:
  • het voorbereiden, notuleren en afhandelen van vergaderingen, bewaking van afspraken en actiepunten; 
  • het reserveren van vergaderruimtes, het maken van afspraken met betrekking tot catering en eventueel inhuren van technische hulpmiddelen;
  • de bewaking van de (voortgang van) procedures en processen; 
  • het verzorgen van de correspondentie;
  • archivering;
 • behoud en overdraagbaar maken van kennis (ten behoeve van continuïteit) door middel van:
  • vastlegging van procedures/processen;
  • het opzetten en bijhouden van een handboek voor uw ambtelijk secretariaat.