Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Functioneringsgerichte activiteiten

Spinnenkop 5Voor een goed functioneren dienen, naast een goede secretariaatsvoering en beleidsondersteuning , ook de randvoorwaarden optimaal te zijn.

Ann de Kruijf creëert deze door middel van het organiseren/coördineren van:

  • vergaderingen voor DB, OR, overleg, bestuur, en andere;
  • cursussen/trainingen, eventueel overleg met de docent/trainer over de inhoud;
  • verkiezingen voor uw ondernemings- of deelnemersraad;
  • informatiebijeenkomsten voor uw achterban of deelnemers aan de pensioenregeling.