Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning

maatwerk in vakkundige ondersteuning van ondernemingsraden en bestuursorganen

Welkom

Hartelijk welkom op mijn website.Rad_1

Medezeggenschaps- en bestuursorganen bied ik als ambtelijk secretaris een totaalpakket aan ondersteunende diensten op maat om hen op professionele wijze te ondersteunen bij het bereiken van hun doelstellingen.

Graag nodig ik u uit kennis te nemen van wat ik voor u kan betekenen op het gebied van:

  • secretariaatsvoering;
  • beleidsvoorbereidende en –uitvoerende ondersteuning; en
  • organiseren/coördineren van functioneringsgerichte activiteiten.

Spreken kernwoorden als: kwaliteit, flexibiliteit, professionaliteit, efficiency en accuratesse u aan, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ann de Kruijf, Ambtelijke Secretariële Ondersteuning (AmSO)